C-LUX näme edýär

“C-Lux” professional yşyklandyryş we IoT çözgüt üpjün edijisidir. Yşyklandyryş komponentini öndüriji hökmünde, akylly aksessuarlaryň, ykjam programmalaryň, bulut platformalarynyň ekosistemasy bilen birleşdirilen akylly öý yşyklandyryşyny, akylly binany yşyklandyrmagy we akylly şäher yşyklandyryşyny üpjün etmegi maksat edinýäris. Soňra yşyklandyryş ykjam tarapyndan dolandyrylýar. programma, kompýuter, zigbee, wi-fi, ble mesh, lorawan, Nb-iot we ş.m. simsiz protokol arkaly akylly gürleýji.Hil baradaky ygrarlylygymyzy amala aşyrmak bilen, prosesiň durnuklylygyna, hiliň optimizasiýasyna, gözleglere we ösüşe köp maýa goýýarys.Gowy taýýarlanan gözleg we barlag toparlary ähli täze çözgütlerimiziň tehnologiýa we innowasiýa ugurlarynda öňdebaryjy bolmagyny üpjün edýär.

Näme üçin C-LUX saýlamaly?

Akylly öý yşyklandyryş hünärmen çözgüt öndürijisi

Akylly ofis / mekdep yşyklandyryş hünär çözgüt öndürijisi

Akylly şäher köçe yşyklandyryş hünärmen çözgüt öndürijisi

Şençzhenen şäherindäki gözleg we operator merkezi & 2000m2Guangdong, Zhongshan-da önümçilik bazasy

Yşyklandyryş dizaýny, gözleg, önümçilik boýunça 8 ýyllyk tejribe

Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth mesh bilen akylly IoT integrasiýasynyň 2 ýyllyk tejribesi.Lora-wan,NB-IoT, GPRS, 4G LTE we ş.m.

ETL, CE, ROHS, SAA, CB, BIS şahadatnamasyna we ş.m.

 • nyşan-11nyşan-11
  10 ýyllyk eksport söwdasy 5 ýyl öndüriji 3 ýyl IoT tejribe
 • nyşan-2nyşan-2
  CE.RoHS, ERP, SAA, TUV, ETL şahadatnamasy we ş.m.
 • nyşan-3nyşan-3
  hünärmen gözleg topary, berk gözleg, 5 ýyl kepillik berildi.
 • nyşan-4nyşan-4
  OEM & ODM hyzmaty, önümçilige nusga almak üçin dizaýn
 • nyşan-5nyşan-5
  gyssagly hyzmat
 • nyşan-6nyşan-6
  iberiş bahasyny arzanlatmak üçin dürli ýük daşamak bilen maşgala

C-LUX hakda

“Shenzhen C-Lux Technology Co., Ltd.”, akylly öý, akylly ofis, akylly synp otagy, akylly şäher yşyklandyryşy ulanmak üçin akylly çözgüt öndüriji.

 

Yşyklandyryş komponentlerini we önümlerini öndüriji hökmünde başlap, “C-Lux”, häzirki wagtda datçikleri, şlýuzalary, akylly esbaplary, programmalary, bulut platformalaryny we çözgütleri öz içine alýan bazar üýtgemeleri bilen öz işini ösdürmäge bagyşlaýar.Häzirki wagtda “C-Lux” müşderilerimizi we bazaryň isleglerini we ugurlaryny kanagatlandyrmak üçin toplumlaýyn akylly öý we täjirçilik ofisiniň ekosistemasyny, akylly synp çözgütlerini üpjün edip biler.

 

2011-nji ýylda döredilen bu iş, adaty yşyklandyryş dizaýnyndan we başynda önümçilikden başlaýar.2018-nji ýyldan başlap, önümleriň çuňňur geçişini geljekki AIot tendensiýasy bilen birleşdirip başlaýarys.Şeýlelik bilen Şençzheneniň Dünýä innowasiýa şäheri we Guangdongyň Zhongshan şäherinde yşyklandyryş enjamlaryny öndürmek boýunça gözleg we iş merkezini gurduk.Şeýlelikde, Aiot we enjamlary gaty gowy birleşdireris.